Nie masz czasu na szukanie?

71 353 52 51 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

Formularz na egzamin

3 +
= 10

ZP-4 – Skuteczne zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 v2009

Program

Dzień 1.

Moduł 1 Czym jest projekt według metodyki PRINCE2?

-Model procesowy PRINCE2

-Środowisko projektowe

-Ćwiczenia:Quiz – list projektów

Moduł 2 Ogólne omówienie Schematów i Technik PRINCE

-Dokumentacja projektowa wg PRINCE2

-Organizacja

-Struktura organizacyjna projektu

-Role projektowe

-Ćwiczenia: Sortowanie szablonów dokumentów

Moduł 3 Proces: Przygotowanie Projektu

-Omówienie procesu

-Dokumentacja

-Proces: Strategiczne Zarządzanie Projektem

-Omówienie procesu

-Dokumentacja

-Ćwiczenia: Przygotowanie Dokumentu Szkicu Projektu

Moduł 4 Proces: Sterowanie Etapem

-Omówienie procesu

-Dokumentacja

-Proces: Inicjowanie Projektu

-Omówienie procesu

-Dokumentacja

-Ćwiczenia: Projektowanie Dokumentu Inicjującego Projekt

 

Dzień 2.

Moduł 1 Uzasadnienie Biznesowe

-CashFLow

-Okres Zwrotu

-Zdyskontowany CashFlow

-Wskaźniki: NPV, ROI, IRR

-Ćwiczenia: Przygotowanie uzasadnienia biznesowego

Moduł 2 Technika: Planowanie zorientowane na produkt

-Analiza planowania produktowego

-Struktura Podziału Produktów (SPP)

-Diagram Następstwa produktu (DNP)

-Opisy produktów

-Ćwiczenia: Przygotowanie SPP i DNP

Moduł 3 Proces: Planowanie projektu

-Omówienie procesu

-Dokumentacja

-Techniki szacowania

-Szacowanie metodą PERT

-Wykres Gantta

-Wykres kamieni milowych

-Ćwiczenia: Budowa Harmonogramu projektu.

Moduł 4 Proces: Zarządzanie Dostarczeniem Produktu

-Omówienie procesu

-Dokumentacja

-Proces: Zarządzanie Zakresem Etapu

-Omówienie procesu

-Dokumentacja

-Ćwiczenia: Określanie zadań Kierownika Projektu; Określanie zadań Przewodniczącego KS

 

Dzień 3.

Moduł 1 Ryzyko

-Identyfikacja ryzyka

-Analiza Ryzyka

-Reakcje na ryzyko

-Ćwiczenia:Analiza ryzyka przykładowego projektu

Moduł 2 Jakość

-Quality Assurance i Quality Kontrol

-Techniki Zarządzania Jakością

-Konfiguracja

-Obiekty konfiguracji

-Rola bibliotekarza

-Ćwiczenia: Definiowanie wymagań jakości

Moduł 3 Zarządzanie zmianami

-Zarządzanie komunikacją

-Planowanie komunikacji

-Komunikacja formalna i nieformalna

-Ćwiczenia: Tworzenie Planu Komunikacji

Moduł 4 PM jako przywódca

-Style zarządzania

-Podstawowe zagadnienia z zakresu motywacji

-Delegowanie zadań

-Projekt jako konflikt

-Podstawy negocjacji

-Zamykanie projektu

-Lessons learned

-Ćwiczenia

-Podsumowanie

Cel

Szkolenie uczy zarządzania projektami wg metodyki PRINCE2 oraz przekazuje podstawowe zagadnienia zarządzania zespołem projektowym. Ćwiczenia realizowane są z wykorzystaniem szablonów dokumentów przygotowanych w oparciu o wytyczne metodyki PRINCE2.

Wymagania

Szkolenie jest skierowane do:

1. Kierowników projektów

2. Członków zespołów projektowych

W ramach uczestnictwa zapewniamy

 • organizacje szkolenia oraz zapewnienie trenera
 • testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności poziomu umiejętności – pozwalające na uczestnictwo na szkoleniu osób o zbliżonym poziomie umiejętności (na życzenie Klienta)
 • materiały dydaktyczne w tym skrypt odpowiedni do określonego poziomu
 • samodzielne stanowisko komputerowe
 • catering podczas przerw (kawa, herbata, ciastka)
 • lunch (do wyboru dania jarskie lub mięsne w postaci szwedzkiego stołu)
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • bezpłatne konsultacje z Wykładowcą 2 tygodnie od ukończenia szkolenia
 • testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności poziomu umiejętności po ukończeniu szkolenia (na życzenie klienta)

 

Trener

Doświadczony trener – praktyk, certyfikowany trener PMI PMP, PRINCE2 Practitioner.

Opinie i referencje

Bardzo przystępnie przedstawiony materiał, widać swobodność trenera w temacie i doświadczenie praktyczne. Dużo przykładów życiowych.

Edyta Jania
————————————————————————————————————————————————————————
Choć 3-dniowa formuła szklenia nastraja obawami to zaangażowanie trenera oraz materiały pozwalają efektywnie wykorzystać wiedzę w praktyce.
Jerzy Skora
————————————————————————————————————————————————————————
Mimo krótkiego czasu realizacji szkolenia został wyczerpany materiał pozwalający na zdanie egzaminu końcowego.
I. Bieleń
————————————————————————————————————————————————————————
Dużo informacji przekazywanych w prosty i jasny sposób.
K. Świątek
———————————————————————————————————————————————————————–
Bardzo dobre szkolenie, świetny trener.
A. Wasyluk
———————————————————————————————————————————————————————-
Jestem bardzo zadowolona z poziomu merytorycznego szkolenia, bardzo dobry kontakt z prowadzącą.
E. Mandrosa
———————————————————————————————————————————————————————

Uwagi dodatkowe

Szkolenie uruchamiane po zebraniu grupy min. 12 osób.

Referencje

"Centrum Innowacji ProLearning zrealizowało dla naszej firmy; w okresie listopad 2014 – marzec 2015; projekt rozwojowo-doradczy polegający na wypracowaniu metodyki zarządzania projektami. Podczas realizacji…"

Danfoss Power Solutions Sp. z o. o.

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

kamienie milowe, planowanie zorientowane na produkt, PRINCE2, wykres Gantta, zarządzanie projektami, zarządzanie zespołem projektowym, zarządzanie zmianami, środowisko projektowe, strategiczne zarządzanie projektem,
 • Nasze certyfikacje

 • Stowarzyszenie Project Management Polska

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×