Nie masz czasu na szukanie?

71 353 52 51 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

Formularz na egzamin

6 +
= 10

ZP-1 – Zarządzanie Projektami

Program

 • Gra wprowadzająca – rozgrzewka (sekret trenera)

 • Świat projektów: stan wiedzy i sztuki w Polsce i na świecie, wiodące metodyki i organizacje zawodowe PM

 • Wprowadzenie: definicje, sukces/porażka projektu, podejście procesowe do zarządzania, model fazowy, rozwiązania organizacyjne

 • Inicjowanie projektu: potrzeby, wymogi, cele projektu, Karta Projektu, analiza interesariuszy

 • Planowanie projektu: Struktura Podziału Prac (WBS), planowanie czasowe tradycyjne (sieć, ścieżka krytyczna, harmonogram), planowanie czasowe współczesne (Metoda Łańcucha Krytycznego), planowanie zasobów,  planowanie kosztów, planowanie ryzyk, planowanie jakości, planowanie komunikacji w projekcie

 • Realizacja, monitorowanie i kontrola projektu: wykonawstwo, kontrola harmonogramu, kontrola kosztów, raportowanie, wniosek o zmianę

 • Zamknięcie projektu, kapitalizacja doświadczeń
  i zarządzanie wiedzą

 • Ludzie w projekcie:  przywództwo, zespół, zarządzanie oporem, zarządzanie konfliktem, zarządzanie kryzysem

Cel

Krótkie wprowadzenie w świat projektów
i zarządzania nimi – stan wiedzy, zasadnicze pojęcia.

Podstawowe metody i instrumenty zarządzania projektami – prezentacja, ich używanie.

Aplikacje instrumentów w kontekście stanu PM
w szkolonych przedsiębiorstwach.

Metody pracy

 • wykład
 • dyskusja
 • praca zespołowa
 • tworzenie dokumentów
 • analiza przypadków
 • rozwiązywanie problemów
 • test przywództwa
 • test predyspozycji do pracy zespołowej
 • warsztaty „zarządzanie oporem na zmiany”
 • konkurs z nagrodami.

Wymagania

Kierownicy projektów, kierownicy zespołów projektowych, wybrani członkowie zespołów projektowych.

W ramach uczestnictwa zapewniamy

 • Analiza potrzeb szkoleniowych

 • Próbka szkoleniowa w ramach przedstawionej oferty (na życzenie Klienta)

 • Przeprowadzenie szkolenia i zapewnienie doświadczonego trenera

 • Materiały szkoleniowe

 • Serwis Kawowy & Lunch

 • Szkolenie objęte Gwarancją Najwyższej Jakości Szkolenia

 • Badanie satysfakcji uczestników

 • Imienne Certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu dla każdego uczestnika

Korzyści

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy powinni potrafić praktycznie:

 • Sporządzić Kartę Projektu, zdefiniować jego cele, interesariuszy wraz z ich potrzebami i wymogami

 • Zaplanować projekt – określić jego ścieżkę krytyczną, harmonogram, koszty i plan ryzyk, strukturę projektu

 • Dokonać korekt w harmonogramie, stosować metodę EV kontroli kosztów, raportować

 • Budować zespół projektowy i radzić sobie z oporem

Trener

Certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem.

Uwagi dodatkowe

Grupa maksymalnie 16-osobowa. Niezbędny rzutnik, tablica ew. flipchart. Możliwość ustawienia stołów do pracy w zespołach 3-5 osobowych.

Opinie

Szkolenie konkretne, prowadzone perfekcyjnie, pozostawiające poczucie chęci działania.

 
P.Król

Referencje

"Centrum Innowacji ProLearning zrealizowało dla naszej firmy; w okresie listopad 2014 – marzec 2015; projekt rozwojowo-doradczy polegający na wypracowaniu metodyki zarządzania projektami. Podczas realizacji…"

Danfoss Power Solutions Sp. z o. o.

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

budowanie zespołu projektowego, karta projektu, kontrola projektu, planowanie projektu, project management, WBS, zarządzanie konfliktem, zarządzanie projektami, planowanie czasowe współczesne, Metoda Łańcucha Krytycznego, planowanie zasobów, skuteczna realizacja projektu
 • Nasze certyfikacje

 • Stowarzyszenie Project Management Polska

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×