Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

Formularz na egzamin

8 +
= 10

CI ProLearning w Dolnośląskim Panelu Przedsiębiorców

Centrum Innowacji ProLearning zostało

zaproszone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do współpracy w charakterze

uczestnika Dolnośląskiego Panelu Przedsiębiorców.

Dolnośląski Panel Przedsiębiorców skupia osoby

reprezentujące w naszym regionie najprężniej rozwijające się i innowacyjne

przedsiębiorstwa. Inicjatywa ta została podjęta przez Marszałka Województwa

Dolnośląskiego we wrześniu 2013.

Celem współpracy przedsiębiorców jest ich

lepsze przygotowanie do pozyskiwania funduszy europejskich i

wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, a także wcielenie

przedsiębiorczości do procesu tworzenia regionalnych polityk.

Przedsiębiorcy współpracujący w Panelu mogą

wspólnie zrealizować te cele poprzez dostarczanie informacji w prowadzonym

przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu projekcie pod nazwą: „System

zarządzania zmianą z wykorzystywaniem barometru koniunktury”.

Centrum Innowacji ProLearning bierze udział w

badaniach prowadzonych przez Instytut Rozwoju Terytorialnego jako

jednostka zaangażowana w proces kształtowania rozwoju Dolnego Śląska.

Informacje przekazywane podczas Panelu stanowią podstawę do realizowania planów

biznesowych, poznawania potrzeb regionalnej przedsiębiorczości oraz dają

możliwość przewidywania wszelkich zmian koniunktury gospodarczej regionu.

Dostarczanie bieżącej wiedzy prowadzi do

wzmocnienia regionalnych grup interesariuszy, a co za tym idzie, zwiększania

znaczenia Dolnego Śląska jako silnego regionu gospodarczego

wykorzystującego najnowocześniejsze technologie i innowacyjne usługi.

Badania są przeprowadzane z wykorzystaniem

narzędzi zastosowanych w projekcie realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny

we Wrocławiu. Współudział Centrum Innowacji w Dolnośląskim Panelu

Przedsiębiorców oznacza, że mamy wpływ na zarządzanie rozwojem regionu. Nasza

opinia będzie się liczyć między innymi w wybranych działaniach w ramach Strategii

Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.

 

 

 

Referencje

"Centrum Innowacji ProLearning zrealizowało dla naszej firmy; w okresie listopad 2014 – marzec 2015; projekt rozwojowo-doradczy polegający na wypracowaniu metodyki zarządzania projektami. Podczas realizacji…"

Danfoss Power Solutions Sp. z o. o.

więcej
więcej referencji

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×