Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

4 +
= 10

Wagony Świdnica S.A. Greenbrier Europe

Centrum Innowacji ProLearning. w dniach 17-18 czerwca 2011, przeprowadziło w siedzibie naszej firmy, w Świdnicy, szkolenie pt.…

więcej

Wagony Świdnica S.A. Greenbrier Europe

Centrum Innowacji ProLearning. w dniach 17-18 czerwca 2011, przeprowadziło w siedzibie naszej firmy, w Świdnicy, szkolenie pt. "Podstawy zarządzania projektami za pomocą MS Project 2010", które w pełni spełniło nasze oczekiwania.

Współpraca pomiędzy naszymi firmami przebiegła sprawnie i cechowała się bardzo dobrą organizacją techniczną. CI ProLearning zapewniło profesjonalnego trenera oraz materiały szkoleniowe, dzięki szkolenie było bardzo owocne i o wysokim poziomie merytorycznym.

Jesteśmy pewni, że szkolenia oferowane przez Centrum Innowacji ProLearning odpowiedzą na potrzeby wielu firm, które dbają o efektywny rozwój swoich pracowników.

Wstecz ×
zobacz

Danfoss Power Solutions Sp. z o. o.

Centrum Innowacji ProLearning zrealizowało dla naszej firmy; w okresie listopad 2014 – marzec 2015; projekt rozwojowo-doradczy…

więcej

Danfoss Power Solutions Sp. z o. o.

Centrum Innowacji ProLearning zrealizowało dla naszej firmy; w okresie listopad 2014 – marzec 2015; projekt rozwojowo-doradczy polegający na wypracowaniu metodyki zarządzania projektami. Podczas realizacji projektu zrealizowano następujące cele:
- Wypracowanie założeń nowej metodyki „szytej na miarę”, w oparciu o zapisy metodyki PMBoK Guide V edycja oraz najlepsze praktyki i doświadczenia kadry kierowniczej Klienta oraz ekspertów CI ProLearnig
- Opracowanie procesu zarządzania projektami
- Opracowanie procedur opisujących założenia nowej metodyki
- Przygotowanie programu szkoleń dla naszych pracowników, obejmującego nową metodykę oraz umiejętności miękkie
- Przeprowadzenie cyklu 4-dniowych szkoleń

Działania specjalistów firmy proLearning objęły:
- Audyt bieżącej sytuacji w zakresie metodyk projektów prowadzonych w naszej firmie
- Realizację poszczególnych warsztatów tematycznych w podziale na trzy fazy:
1). Powołanie Zespołu Metodycznego, który opracował założenia nowej metodyki, jako punkt wyjścia do prac realizowanych w kolejnej fazie
2). Opracowanie przez członków Zespołu Metodycznego wzorów dokumentów i niezbędnych procedur
3).Cykl 4-dniowych szkoleń z zakresu metodyki zarządzania projektami, wzbogacone elementami miękkimi, m.in. zarządzanie zespołem, rolami zespołowymi, radzeniem sobie z oporem itp.
- Przekazanie kluczowych wyników spotkań i szkoleń
- Indywidualne rekomendacje wykonawcy zlecenia dla uczestników projektu oraz ogólne rekomendacje dla managementu.

Projekt został zrealizowany ze szczególną dbałością o potrzeby firmy Danfoss Power Solutions oraz zgodnie z oczekiwaniami pracowników uczestniczących w warsztatach. Na uwagę zasługuje zarówno elastyczne podejście do potrzeb naszej firmy, jak i pełne zaangażowanie i profesjonalizm trenera prowadzącego warsztaty.

Rekomendujemy Centrum Innowacji ProLearning , jako wiarygodnego partnera w projektowaniu i organizacji projektów rozwojowych.

Oryginał referencji

Wstecz ×
zobacz

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej potwierdza wykonanie przez Centrum Innowacji ProLearning kompleksowej usługi…

więcej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej potwierdza wykonanie przez Centrum Innowacji ProLearning kompleksowej usługi szkoleniowej i cateringowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w zakresie szkoleń "Zasady udzielania pierwszej pomocy dla pracowników pomocy społecznej" na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach projektu: "Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej" współfinansowanego z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkolenie przeprowadzone przez Centrum Innowacji ProLearning umożliwiło uczestnikom projektu doskonalenie dotychczasowej wiedzy oraz nabycie nowych umiejętności potrzebnych w dalszej pracy. DOPS potwierdza terminowe wykonanie usług.

Wstecz ×
zobacz

Ruukki Polska Sp. z o.o.

Firma ProLearning przeprowadziła w dniach 03-04. września 2010 roku dla pracowników naszej firmy szkolenie z zarządzania projektami przy…

więcej

Ruukki Polska Sp. z o.o.

Firma ProLearning przeprowadziła w dniach 03-04. września 2010 roku dla pracowników naszej firmy szkolenie z zarządzania projektami przy wykorzystaniu MS Project, które w pełni spełniło nasze oczekiwania.

Osoby, które brały udział w szkoleniu oceniają przedstawiony materiał, jako odpowiednio zorganizowany i niezwykle przydatny w codziennej pracy zawodowej. Przygotowanie merytoryczne trenera było na wysokim poziomie a przykłady z różnych doświadczeń ożywiły przebieg szkolenia, sprawiając, że było ono jeszcze ciekawsze.

W kontakcie z firmą ProLeraning można zawsze spotkać się z miłą obsługą klienta, indywidualizacją projektu, dostosowanie do potrzeb firmy oraz kompletną realizacją zamierzeń.

Polecamy firmę ProLearning jako profesjonalnego organizatora i wykonawcę projektów szkoleniowych.

Wstecz ×
zobacz

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Centrum Innowacji ProLearning z Wrocławia zorganizowało w ramach realizacji projektu systemowego "Wdrażanie i promocja usługi…

więcej

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Centrum Innowacji ProLearning z Wrocławia zorganizowało w ramach realizacji projektu systemowego "Wdrażanie i promocja usługi poradnictwa zawodowego na odległość" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dwa szkolenia dla doradców zawodowych:

w dniach 22-23.09.2011 nt. "Nowoczesne technologie informatyczne w pracy doradców zawodowych"
oraz w dniach 26-28.10.2011 nt. "Zarządzanie informacją zawodową".

Szkolenia zostały przeprowadzone prawidłowo pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Zajęcia wyróżniała praktyczna i dynamiczna forma prowadzenia. Dotrzymano wszystkich uzgodnień i warunków umowy. Szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.

Zarówno organizacja jak i przebieg szkoleń spełniły nasze oczekiwania. Wiedza i umiejętności zdobyte na ww. szkoleniach przyczynią się do podniesienia kompetencji pracowników w nich uczestniczących.

Polecamy wykonawcę usługi jako organizatora szkoleń w tym zakresie tematycznym.

Wstecz ×
zobacz

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

Pragniemy zaświadczyć, iż nasza współpraca z Centrum Innowacji ProLearning od samego początku układa się pozytywnie. CI…

więcej

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

Pragniemy zaświadczyć, iż nasza współpraca z Centrum Innowacji ProLearning od samego początku układa się pozytywnie. CI ProLearning przeprowadza szkolenia, dla naszej firmy z zakresu Microsoft Project 2007, w ramach projektu PROFESJONALNY MENEDŻER - PROJECT MANAGER.

Szkolenia są przeprowadzane w pełni profesjonalny, rzetelny oraz zgodny ze wcześniejszymi ustaleniami sposób. Dowodem na wysoki poziom kompetencji kadry trenerskiej w zakresie przeprowadzania kursów z zakresu MS Project są pozytywne opinie uczestników

Wysoka jakość świadczonych usług pozwala nam, wydać pozytywną rekomendację Centrum Innowacji ProLearning oraz zapewnić przyszłych klientów firmy o profesjonalnym podejściu do klienta, rzetelności oraz wysokim standardzie usług szkoleniowych, dopasowanych do potrzeb ich uczestników.

Wstecz ×
zobacz

Firma Vulcan jest obecnie największym w Polsce producentem specjalistycznych rozwiązań dla oświaty. Vulcan tworzy oprogramowania komputerowe…

więcej

Firma Vulcan jest obecnie największym w Polsce producentem specjalistycznych rozwiązań dla oświaty. Vulcan tworzy oprogramowania komputerowe i oferuje usługi wdrożeniowe, doradcze i szkoleniowe w tym zakresie. Ponad 18 tysięcy szkół, przedszkoli oraz samorządów skorzystało z oferty firmy Vulcan. Firma działa w Łodzi, Wrocławiu, Warszawie, Częstochowie, Bydgoszczy, Lublinie, Dąbrowie Górniczej, Pruszczu Gdańskim oraz w wielu innych miastach.

Vulcan wraz z Centrum Innowacji ProLearning współtworzy i wdraża szkoleniowe projekty unijne kierowane do pracowników systemu oświaty oraz pracowników administracji samorządowej. Są to dwa projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Doskonalenie kwalifikacji kadr systemu oświaty w województwie dolnośląskim w zakresie IC” oraz „Szkolenie dla pracowników administracji samorządowej i ich jednostek organizacyjnych z Dolnego Śląska- szansą na poprawę ich kwalifikacji zawodowych z zakresu ICT”Szkolenia te prowadzone są w Centrum Innowacji ProLearning, w siedzibbie firmy na ulicy Legnickiej 52.

Wstecz
×
zobacz

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz też jedną…

więcej

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i w pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jedyną publiczną uczelnią ekonomiczną w kraju, której wszystkie wydziały otrzymały pierwszą, najwyższą kategorię naukową w efekcie oceny parametrycznej przeprowadzonej w latach 2005-2009.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wraz z Centrum Innowacji ProLearning współpracuje zakresie badań naukowych oraz projektów dotyczących funkcjonowania managerów w środowisku biznesowym.

Wraz z Uniwersytetem Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Innowacji ProLearning współtworzy kierunek studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami, prowadząc takie zajęcia jak:

  • Zarządzanie wirtualnym zespołem projektowym;
  • Microsoft Project.
Wstecz
×
zobacz

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego (CRSE) powstało w czerwcu 2000 roku. CRSE jest organizacją pozarządową typu non profit –…

więcej

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego (CRSE) powstało w czerwcu 2000 roku. CRSE jest organizacją pozarządową typu non profit – organizacją nie nastawioną na zysk, działającą jako stowarzyszenie. Obecnie zatrudniania ponad 30 stałych pracowników, realizuje kilkanaście projektów szkoleniowych finansowanych ze środków UE, ich usługi zyskują uznanie czołowych firm i samorządów z regionu. CRSE charakteryzuje kreatywność, otwartość i wysoka jakość działań. Prowadzone przez CRSE szkolenia i konsulting odbywają się na terenie całego kraju. Obecnie CRSE skupia swoją działalność na następujących dziedzinach:

– prowadzeniu szkoleń dla pracowników sektora przedsiębiorstw,

– prowadzeniu szkoleń zawodowych i doradztwa dla osób niepracujących, a także pośrednictwie pracy i doradztwie zawodowym,

– świadczeniu usług w zakresie doradztwa gospodarczego – pozyskiwaniu dotacji z UE; wdrażaniu systemów ISO 9001; systemów HACCP, strategii i planów rozwoju;

– realizacji imprez integracyjnych i socjalnych dla firm.

Centrum Innowacji ProLearning wraz z CRSE organizuje i współtworzy projekt szkoleniowy dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsięwzięć w regionie, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw), „PROFESJONALNY MENEDŻER – PROJECT MANAGER”, którego celem jest przekazanie praktycznej wiedzy, metodologii i narzędzi używanych przez profesjonalnych Project Managerów.

Wstecz
×
zobacz

Agile Force przekazuje wiedzę i doświadczenia z zakresu zwinnego realizowania projektów w oparciu o filozofię Agile i praktykę…

więcej

Agile Force przekazuje wiedzę i doświadczenia z zakresu zwinnego realizowania projektów w oparciu o filozofię Agile i praktykę Lean.

Wstecz
×
zobacz

Spółka B2B Consulting specjalizuje się we wspomaganiu przedsiębiorstw w identyfikacji oraz w zarządzaniu procesami i przedsięwzięciami…

więcej

Spółka B2B Consulting specjalizuje się we wspomaganiu przedsiębiorstw w identyfikacji oraz w zarządzaniu procesami i przedsięwzięciami biznesowymi, a w szczególności zarządzaniu projektami zgodnie z metodyką PRINCE2®, zarządzaniu programami i portfelem projektów, zarządzaniu ryzykiem zarówno w projektach, portfelach i programach, jak i w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym i korporacyjnym.

Wstecz
×
zobacz

Omec tworzy grupa doświadczonych ekspertów – trenerów i konsultantów, specjalizujących się w zagadnieniach zarządzania…

więcej

Omec tworzy grupa doświadczonych ekspertów – trenerów i konsultantów, specjalizujących się w zagadnieniach zarządzania przedsiębiorstwami, a w szczególności przedsięwzięciami projektowymi.

Wstecz
×
zobacz

SPMP jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem projektami. Dąży do rozwoju tej dziedziny poprzez promowanie…

więcej

SPMP jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem projektami. Dąży do rozwoju tej dziedziny poprzez promowanie jej w społeczeństwie, budowę autorytetu, sieci kontaktów oraz podstaw do przekazywania sobie doświadczeń przez project managerów.

Członkostwo w Stowarzyszeniu Project Management Polska wiąże się jednocześnie z przynależnością do International Project Management Association. IPMA to światowa organizacja opowiadająca się za rozwojem project managment. SPMP jest jedyną polską organizacją członkowską.

Centrum Innowacji ProLearning zostało w 2011r. członkiem Stowarzyszenia Project Management Polska.

Wstecz
×
zobacz

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×