Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

8 +
= 10

Wartość dodana

Nasze szkolenia uwzględniają specyfikę nauczania dorosłych, wspomagając zdobywanie przez nich nowych kompetencji. Poprzez; umożliwienie wymiany doświadczeń miedzy uczestnikami, stosowanie metod szkoleniowych aktywizujących i integrujących grupę, konfrontowanie wiedzy przekazywanej z doświadczeniami uczestników, pokazywanie praktycznych zastosowań nowej wiedzy i nabytych umiejętności, tworzenie atmosfery akceptacji i życzliwości ułatwiającej wyminę informacji, sprawiamy, iż nauka staje się nie tylko efektywna ale i łatwa. Dbamy również o poczucie współuczestnictwa w procesie szkoleniowym oraz o motywacje uczestników co w dużym stopniu wpływa na przełożenie zdobytej w trakcie szkolenia wiedzy i umiejętności na pozytywną zmianę postaw.

Aby określić korzyści płynące ze szkolenia, prowadzimy pomiar efektywności szkolenia i analizujemy je na czterech poziomach: reakcji, uczenia się, zachowania oraz wyników.  Poziom pierwszy, reakcji to badanie opinii i zadowolenia uczestników bezpośrednio trakcie oraz zaraz po szkoleniu. Badanie poziomu uczenia się w bezpośredni sposób sprawdza poziom wiedzy jaki po szkoleniu posiadają uczestnicy. Sprawdzenie poziomu zachowań czy też zmiany postaw uczestników w życiu codziennym, wymaga obserwacji oraz arkuszy i ankiet przeprowadzanych w miejscu pracy. Aby szkolenie było efektywne na tym poziomie konieczne są jednak dodatkowe warunki, dwa pierwsze zapewnione podczas szkolenia, kolejne spełniane w późniejszej pracy:

•             uczestnik szkolenia musi chcieć się zmienić

•             uczestnik szkolenia musi wiedzieć w jaki sposób i na jaki cel pracuje,

•             uczestnik szkolenia musi pracować w przyjaznej atmosferze,

•             uczestnik szkolenia powinien być wynagradzany za każdą pozytywna zmianę.

Na poziomie sprawdzania wyników, po wcześniejszych badaniach i analizach, ukazujemy jakie wymierne korzyści ze szkolenia wynikają dla firmy.

Zależnie od rodzaju szkolenia, dobieramy odpowiednią metodę oceny i  ewaluacji.  W trakcie szkolenia są to:

•             analizy ćwiczeń,

•             analizy zachowań,

•             testy praktyczne i demonstracje,

•             podsumowania i analizy,

na zakończenie szkolenia:

•             testy sprawdzające poziom wiedzy (otwarte, wielokrotnego wyboru, „prawda- fałsz”),

•             dyskusje,

•             demonstracje,

•             obserwacje ćwiczeń,

po zakończeniu szkolenia:

•             obserwacje przeprowadzanie przez kierowników i oceny zaobserwowanych zachowań,

•             obserwacje przeprowadzanie przez trenera i oceny zaobserwowanych zachowań,

•             ankiety wypełniane przez uczestników i ich kierowników,

•             rozmowy przeprowadzane przez kierowników i trenera,

•             analizy skrajnych zdarzeń,

•             tabele porównawcze.

Referencje

"Centrum Innowacji ProLearning zrealizowało dla naszej firmy; w okresie listopad 2014 – marzec 2015; projekt rozwojowo-doradczy polegający na wypracowaniu metodyki zarządzania projektami. Podczas realizacji…"

Danfoss Power Solutions Sp. z o. o.

więcej
więcej referencji

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×