Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

Formularz na egzamin

7 +
= 10

Skuteczne zarządzanie projektami. Kurs podstawowy

Cel

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę niezbędną do profesjonalnego zarządzania projektami. Zapoznają się z podstawowymi technikami i narzędziami wykorzystywanymi w pracach projektowych, dotyczącymi kwestii definiowania projektu, tworzenia harmonogramu i budżetu projektu, zarządzania harmonogramem i budżetem, zarządzania zakresem, zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością, zarządzania komunikacją, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania interesariuszami oraz zarządzania dostawcami. Uczestnicy poznają również założenia głównych metodyk zarządczych (PMBoK® Guide, Prince2, TenStep, IPMA)

Wymagania

Szkolenie skierowane do project managerów, liderów i kierowników zespołów projektowych oraz członków zespołów projektowych.

Trener

Trener z wieloletnim doświadczeniem

Program

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

– Co to jest projekt? Najważniejsze cechy projektów

– Role w zespole projektowym i zakresy odpowiedzialności

– Projekt – Program – Portfel

– Produkty Projektu

– Cechy metodyk zarządczych, wytwórczych, adaptacyjnych i organizacyjnych

– Model procesowy realizacji projektów

– Cykl życia projektu

– Przegląd metodyk zarządczych na przykładzie PMBoK (PMI), Prince2, TenStep, IPMA

DEFINIOWANIE PROJEKTU

– Tworzenie Karty Projektu

– Szczegółowe określanie celów i zakresu projektu

– Cele SMART

– Źródła zmian

– Zarządzanie zmianą

– Ograniczenia i założenia projektu

– Identyfikowanie interesariuszy projektu oraz ich potrzeb

– Najczęstsze błędy popełniane przy opracowywaniu Karty Projektu

BUDOWA i ZARZĄDZANIE HARMONOGRAMEM I BUDŻETEM PROJEKTU

– Tworzenie WBS (struktury podziału pracy)

– Diagram sieciowy

– Relacje i zależności między zadaniami

– Techniki szacowania harmonogramu

– Wykorzystanie metody PERT

– Określenie czasu trwania projektu

– Metoda ścieżki krytycznej i metoda łańcucha krytycznego

– Budowanie budżetu

– Rezerwy w budżecie

– Uszczegóławianie harmonogramu i budżetu

– Programy informatyczne wspierające zarządzanie projektami

– Budowa harmonogramu i budżetu z wykorzystaniem MS Project

PRECYZOWANIE ZASOBÓW POTRZEBNYCH DO REALIZACJI PROJEKTU

– Oszacowanie ludzi, sprzętu, materiałów

– Analiza i wskaźniki obciążenia zasobów

– Jak określać obciążenie zasobów?

– Niedociążenia i przeciążenia zasobów

MONITOROWANIE I KONTROLA POSTĘPÓW PRAC NAD PROJEKTEM

– Narzędzia i metody kontrolowania harmonogramu

– Działania korygujące harmonogram

– Narzędzia i metody kontrolowania kosztów

– Działania korygujące budżet

– Wartość wypracowana Earned Value (EV)

– Wskaźniki wykonania harmonogramu i kosztów

– Jak postępować w sytuacji odchyleń od przyjętego planu?

BUDOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO I KIEROWANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI

– Planowanie zarządzania zespołem projektowym

– Narzędzia i metody kształtowania zespołu projektowego

– Proces grupowy

– Model rozwoju zespołu wg. Tuckmana

– Role grupowe

– Narzędzia i metody zarządzania zespołem projektowym

– Przydzielanie zadań

– Zarządzanie konfliktami

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

– Czynnik – Ryzyko – Skutek

– Proces zarządzania ryzykiem

– Analiza podatności projektu na ryzyka

– Jakościowa i ilościowa analiza ryzyk

– Strategie obsługi ryzyk niekorzystnych

– Strategie obsługi ryzyk korzystnych

KOMUNIKACJA W PROJEKCIE

– Rodzaje działań komunikacyjnych

– Cel raportowania

– Ocena realizacji projektu

– Reguły współpracy i komunikacja w zespole projektowym

– Umiejętność zadawania pytań

USPRAWNIANIE PROCESÓW W PROJEKCIE

– Jakość w projekcie

– Rozwiązywanie problemów z jakością

– Cykl PDCA (Cykl Deminga)

– Filozofia Kaizen

– Narzędzia zarządzania jakością (diagramy przyczynowo-skutkowe, metoda 5W, analiza Pareto)

– Kryteria sukcesu projektu

– CSF – krytyczne czynniki sukcesu

– Zamknięcie projektu

 

Metody pracy

 • metody aktywizujące (burza mózgów, metoda przypadków, metoda kuli śnieżnej, gry symulacyjne, metoda insercji, debata, metoda okrągłego stołu, gra psychologiczna);
 • różne metody pracy – w grupach, w parach, indywidualna, forum klasy;
 • dodatkowe materiały wizualne (filmy, prezentacje)

W ramach uczestnictwa zapewniamy Państwu

 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • próbka szkoleniowa w ramach przedstawionej oferty (na życzenie Klienta)
 • przeprowadzenie szkolenia i zapewnienie doświadczonego trenera
 • materiały szkoleniowe
 • Serwis Kawowy & Lunch
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Szkolenie objęte Gwarancją Najwyższej Jakości Szkolenia
 • Badanie satysfakcji uczestników
 • Imienne Certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu dla każdego uczestnik

Referencje

"Centrum Innowacji ProLearning zrealizowało dla naszej firmy; w okresie listopad 2014 – marzec 2015; projekt rozwojowo-doradczy polegający na wypracowaniu metodyki zarządzania projektami. Podczas realizacji…"

Danfoss Power Solutions Sp. z o. o.

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

zarządzanie projektami, mix metodyk, PRINCE2, metodyki zarządcze, zarządzanie ryzykiem, budowanie zespołu projektowego, realizacja projektu, AGILE, PMI, skuteczne zarządzanie, skuteczny projekt, model procesowy, cykl życia projektu, SMART, kaizen
 • Nasze certyfikacje

 • Stowarzyszenie Project Management Polska

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×