Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

1 +
= 10

Wstęp do zarządzania projektami (2 dni)

 

Cel

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę niezbędną do profesjonalnego zarządzania projektami. Zapoznają się z podstawowymi technikami i narzędziami wykorzystywanymi w pracach projektowych, dotyczącymi kwestii definiowania projektu, tworzenia harmonogramu i budżetu projektu, zarządzania harmonogramem i budżetem, zarządzania zakresem, zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością, zarządzania komunikacją, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania interesariuszami oraz zarządzania dostawcami. Uczestnicy poznają również założenia głównych metodyk zarządczych (PMBoK® Guide, Prince2, TenStep, IPMA)

Wymagania

Szkolenie skierowane do project managerów, liderów i kierowników zespołów projektowych oraz członków zespołów projektowych.

Trener

Trener z wieloletnim doświadczeniem

Opinie

Szkolenie godne polecenia zwłaszcza dla osób zaczynających prowadzenie projektów. Duża wiedza trenera, oparta przykładami.

Uczestnik szkolenia


Godne polecenia jest umiejscowienie dużej ilości ćwiczeń w grupach co pozwala na wykorzystanie i pokazanie prezentowanych technik w praktyce. Szkolenie bardzo pomaga spojrzeć w sposób praktyczny na zarządzanie projektami.

K. Sikora

Trener potrafił przekazać temat w sposób jasny i zrozumiały.  Zachęcał do aktywności i udziału w ćwiczeniach grupowych.

Uczestnik szkolenia

Szkolenia prowadzone w sposób spójny i jasny. Wiedza przekazywana w klarowny sposób a ćwiczenia w grupach pomagały ją utrwalić.

Uczestnik szkolenia


Program

Słownik Project Managera

 • Co to jest projekt? Cechy projektu (ćwiczenie w grupach)
 • Czym różni się działalność projektowa od działalności operacyjnej?
 • Projekt – Program – Portfel
 • Role projektowe: zakresy odpowiedzialności
 • Produkty projektu

Definiowanie Projektu. Rozpoczęcie prac przygotowawczych

 • Sekcje Karty Projektu – omówienie zawartości
 • Identyfikowanie Interesariuszy projektu
 • Najczęstsze błędy popełniane przy opracowywaniu Karty Projektu
 • Określenie zasobów niezbędnych do realizacji projektu
 • Tworzenie WBS i diagramu sieciowego
 • Ścieżka krytyczna i łańcuch krytyczny
 • Techniki szacowania harmonogramu i budżetu (gra)
 • Określenie czasu trwania projektu
 • Programy informatyczne wspierające zarządzanie projektami

Monitorowanie i kontrola postępów prac nad projektem

 • Narzędzia i metody kontrolowania harmonogramu
 • Działania korygujące harmonogram
 • Narzędzia i metody kontrolowania kosztów
 • Działania korygujące budżet
 • Jak postępować w sytuacji odchyleń od przyjętego planu?

Organizacja pracy zespołu projektowego. Zarządzanie zespołem

 • Planowanie zarządzania zespołem projektowym
 • Narzędzia i metody kształtowania zespołu projektowego
 • Fazy rozwoju zespołu – wykorzystanie wiedzy w praktyce (ćwiczenie w grupach)
 • Role grupowe – teoria i praktyka
 • Narzędzia i metody zarządzania zespołem projektowym

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Czynnik – Ryzyko – Skutek
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Analiza podatności projektu na ryzyka
 • Jakościowa i ilościowa analiza ryzyk
 • Strategie obsługi ryzyk

Komunikacja w projekcie

 • Komunikacja z otoczeniem projektu
 • Komunikacja w zespole projektowym

Usprawnianie procesów w projekcie

 • Gra wprowadzająca w tematykę
 • Jakość w projekcie
 • Rozwiązywanie problemów z jakością
 • Narzędzia zarządzania jakością
 • Kryteria sukcesu projektu
 • Zamknięcie projektu

 

Metody pracy

 • metody aktywizujące (burza mózgów, metoda przypadków, metoda kuli śnieżnej, gry symulacyjne, metoda insercji, debata, metoda okrągłego stołu, gra psychologiczna);
 • różne metody pracy – w grupach, w parach, indywidualna, forum klasy;
 • dodatkowe materiały wizualne (filmy, prezentacje)

W ramach uczestnictwa zapewniamy Państwu

 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • próbka szkoleniowa w ramach przedstawionej oferty (na życzenie Klienta)
 • przeprowadzenie szkolenia i zapewnienie doświadczonego trenera
 • materiały szkoleniowe
 • Serwis Kawowy & Lunch
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Szkolenie objęte Gwarancją Najwyższej Jakości Szkolenia
 • Badanie satysfakcji uczestników
 • Imienne Certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu dla każdego uczestnika

Referencje

"Centrum Innowacji ProLearning zrealizowało dla naszej firmy; w okresie listopad 2014 – marzec 2015; projekt rozwojowo-doradczy polegający na wypracowaniu metodyki zarządzania projektami. Podczas realizacji…"

Danfoss Power Solutions Sp. z o. o.

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

zarządzanie projektami, project management, PMI, PRINCE2, PMBoK, inicjowanie projektu, budowanie zespołu projektowego, zarządzanie ryzykiem w projekcie, project management, risk management, TenStep, Project Manager, Karta Projektu, work breakdown structure, WBS, struktura organizacji projektu
 • Nasze certyfikacje

 • Stowarzyszenie Project Management Polska

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×