Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

8 +
= 10

Wykorzystanie MS Project na potrzeby zarządzania projektami. Warsztaty praktyczne

Cel

W trakcie szkolenia każdy uczestnik ma dostęp do komputera z MS Project 2013.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z funkcjonalnością programu MS Project 2013, co umożliwi im dalszą, samodzielną pracę z wykorzystaniem tego programu

Wymagania

Kurs jest przeznaczony dla osób, które podczas swojej pracy korzystają z narzędzi planowania projektów oraz potrzebują na bieżąco kontrolować ich realizację.

Uczestnik powinien wykazać się znajomością środowiska MS Windows oraz podstawową wiedzą z obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Trener

Certyfikowany Trener Microsoft

Program

 

PLANOWANIE DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

– Proces budowy harmonogramu i budżetu projektu

– Tworzenie struktury podziału pracy (WBS)

– Określanie działań

– Uszczegóławianie harmonogramu

WPROWADZENIE DO PRACY Z MS PROJECT 2013

– Uruchomienie MS Project

– Podstawowe ustawienia programu

– Widoki i Karty

– Tworzenie nowego projektu

– Podstawowe informacje o projekcie

– Ustawienie kalendarza dla projektu

– Planowanie automatyczne i planowanie ręczne

BUDOWA HARMONOGRAMU I BUDŻETU PROJEKTU W MS PROJECT

– WBS w MS Project

– Zadania sumaryczne i elementarne

– Tworzenie diagramu sieciowego – następniki i poprzedniki

– Relacje i zależności między działaniami

– Definiowanie i zmienianie relacji

– Zwłoka i wyprzedzenie

– Typy ograniczeń

– Czas trwania działań

– Ciągłe i zwykłe czasy trwania

– Szacowanie zasobów

– Zasoby ogólne i zasoby zwykłe

– Dostępność zasobów w czasie

– Zmienność stawek zasobów w czasie

– Przydzielanie zasobów do zadań

– Zamienianie zasobów

– Kalendarz zasobu i zadania

– Określanie pracochłonności działań

– Typy zadań (praca stała, stała liczba jednostek, stały czas trwania)

– Przydzielanie zasobów do działań

– Koszty projektu i budżet projektu

– Ścieżka krytyczna

– Zapas czasu zadań niekrytycznych

– Swobodny i całkowity zapas czasu

– Określenie dat rozpoczęcia i zakończenia działań

– Przeciążenie zasobów

– Praca w nadgodzinach

– Bilansowanie zasobów – opcje bilansowania

– Kamienie milowe

– Zadania cykliczne

– Plan bazowy i plany pośrednie

REALIZACJA PROJEKTU

– Przydzielanie zadań

– Zmiany dat

– Wprowadzenie danych rzeczywistych

– Koszty rzeczywiste

– Analiza odchyleń – odchylenia terminów, kosztów i pracy

– Proces zarządzania harmonogramem

– Symptomy potencjalnych problemów z realizacją harmonogramu

– Generowanie raportów

– Łączenie zadań z różnych projektów

– Pula zasobów – korzystanie z tych samych zasobów w wielu projektach

Metody pracy

Wykład multimedialny, ćwiczenia, laboratoria

 

W ramach uczestnictwa zapewniamy Państwu

  • organizacje szkolenia oraz zapewnienie trenera
  • materiały dydaktyczne
  • samodzielne stanowisko komputerowe
  • serwis kawowy&lunch
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • bezpłatne konsultacje z Wykładowcą 2 tygodnie od ukończenia szkolenia

Referencje

"Centrum Innowacji ProLearning zrealizowało dla naszej firmy; w okresie listopad 2014 – marzec 2015; projekt rozwojowo-doradczy polegający na wypracowaniu metodyki zarządzania projektami. Podczas realizacji…"

Danfoss Power Solutions Sp. z o. o.

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

zarządzanie projektami, MS Project, budowanie harmonogramu projektu, realizacja projektu, tworzenie struktury podziału pracy, WBS, diagram sieciowy, relacje, analiza odchyleń, zarządzanie harmonogramem, zasoby, bilansowanie zasobów, zadania cykliczne
  • Nasze certyfikacje

  • Stowarzyszenie Project Management Polska

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×