Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

Formularz na egzamin

9 +
= 10

Zarządzanie Ryzykiem w złożonych projektach Mix Metodyk (PRINCE2, PMI, CMMI, SEI, NIST, CRAMM)

Cel

Poszerzenie wiedzy słuchaczy w zakresie zarządzania ryzykiem jako fundamentu powodzenia projektu. Nabycie praktycznych umiejętności planowania, analizy i reakcji na ryzyka. Wyćwiczenie nawyków zarządzania ryzykiem.

Wymagania

Kierownicy projektów, kierownicy zespołów projektowych, wybrani członkowie zespołów projektowych

Trener

Doświadczony trener – praktyk, certyfikowany trener PMI PMP, PRINCE2 Practitioner.

Program

Ryzyko – podstawowe pojęcia, definicje, parametry
Przegląd metodyk zarządzania ryzykiem
Proces zarządzania ryzykiem
Role i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
Ryzyko projektu a ryzyko biznesowe
Uwzględnienie ryzyka w analizie ekonomicznej
Metody dyskontowe
PNPV
NPVC
Analiza jakościowa i ilościowa ryzyka, modele ryzyka
Techniki zarządzania ryzykiem
Profil Ryzyka
Rejestr Ryzyka
Symulacja Monte-Carlo
Drzewa decyzyjne
Diagramy p-s
Analizy GAP i SWOT
PERT
Planowanie zarządzania ryzykiem
Monitorowanie i raportowanie

Metody pracy

Metoda warsztatowa: 30 min teorii + 30 min ćwiczenie + omówienie

W ramach uczestnictwa w szkoleniu

organizacje szkolenia oraz zapewnienie trenera
testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności poziomu umiejętności –pozwalające na uczestnictwo na szkoleniu osób o zbliżonym poziomie
umiejętności (na życzenie Klienta)

materiały dydaktyczne w tym skrypt odpowiedni do określone gopoziomu
samodzielne stanowisko komputerowe
catering podczas przerw (kawa, herbata, ciastka)
lunch (do wyboru dania jarskie lub mięsne w postaci szwedzkiego stołu)
zestaw ćwiczeń po ukończeniu szkolenia dostępnych na płycie CD
certyfikat ukończenia szkolenia
bezpłatne konsultacje z Wykładowcą 2 tygodnie od ukończenia szkolenia
testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności poziomu umiejętności po ukończeniu szkolenia (na życzenie klienta)

Referencje

"Centrum Innowacji ProLearning zrealizowało dla naszej firmy; w okresie listopad 2014 – marzec 2015; projekt rozwojowo-doradczy polegający na wypracowaniu metodyki zarządzania projektami. Podczas realizacji…"

Danfoss Power Solutions Sp. z o. o.

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

CMMI, CRAMM, Mix Metodyk, NIST, PMI, PRINCE2, SEI, zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, PNPV, NPVC, PERT, metody dyskontowe
  • Nasze certyfikacje

  • Stowarzyszenie Project Management Polska

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×