Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

3 +
= 10

Zarządzanie zespołem projektowym

Cel

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat „twardych” elementów zarządzania zespołami projektowymi, które zawarte są w metodykach (np. PMBoK, Tenstep), jak i elementów „miękkich”, dotyczących m.in. kwestii przywództwa, motywowania, rozwiązywania konfliktów. Liczne ćwiczenia pozwolą sprawdzić umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce

Wymagania

Szkolenie skierowane do osób pracujących w zespołach projektowych, kierowników projektów, chcących zgłębić wiedzę z zakresu kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w zespole.

Trener

Trener z wieloletnim doświadczeniem

Program

PLANOWANIE PRAC PROJEKTOWYCH – BUDOWA ZESPOŁU

– „Twarde” i „miękkie” elementy zarządzania

– Zarządzanie zespołem według metodyk zarządczych

– Cechy projektu

– Narzędzia i metody pozyskiwania członków zespołu projektowego

– Role projektowe

– Struktura podziału pracy

– Grupa a zespół

– Korzyści i niebezpieczeństwa z pracy w zespole

– Czynniki wpływające na efektywność zespołu

– Wielkość zespołu

– Model rozwoju zespołu

– Role zespołowe

– Różnice między dobrym i złym zespołem

 

REALIZACJA PROJEKTU – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

– Pierwsze spotkanie zespołu

– Uszczegóławianie harmonogramu – ilu członków powinien liczyć zespół projektowy?

– Przydzielanie zadań do wykonania

– Rozliczanie z wykonania zadań

– Narzędzia i metody kształtowania zespołu

– Style kierowania zespołem

– Dojrzałość zawodowa pracowników

– Poziomy rozwoju pracowników

– Konflikty

– Style działania w sytuacjach konfliktowych

– Motywacja. Teorie motywacji

– Udzielanie informacji zwrotnej

– Zakończenie projektu

Metody pracy

 • metody aktywizujące (burza mózgów, metoda przypadków, metoda kuli śnieżnej, gry symulacyjne, metoda insercji, debata, metoda okrągłego stołu, gra psychologiczna);
 • dodatkowe materiały wizualne (filmy, prezentacje)
 • różne metody pracy – w grupach, w parach, indywidualna, forum klasy;

W ramach uczestnictwa zapewniamy Państwu

 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • próbka szkoleniowa w ramach przedstawionej oferty (na życzenie Klienta)
 • przeprowadzenie szkolenia i zapewnienie doświadczonego trenera
 • materiały szkoleniowe
 • Serwis Kawowy & Lunch
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Szkolenie objęte Gwarancją Najwyższej Jakości Szkolenia
 • Badanie satysfakcji uczestników
 • Imienne Certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu dla każdego uczestnika

Referencje

"Centrum Innowacji ProLearning zrealizowało dla naszej firmy; w okresie listopad 2014 – marzec 2015; projekt rozwojowo-doradczy polegający na wypracowaniu metodyki zarządzania projektami. Podczas realizacji…"

Danfoss Power Solutions Sp. z o. o.

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

zarzadzanie projektami, zarządzanie zespołem projektowym, role projektowe, PMBoK, Tenstep, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, mix metodyk, Agile, PRINCE2, elementy zarządzania, motywacja, funkcje zarządzania, komunikacja,
 • Nasze certyfikacje

 • Stowarzyszenie Project Management Polska

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×